Gratis Vivera Shoarma Proberen t.w.v. €3,05 bij Vivera

BewarenBewaardRemoved 0
Deal likes+164
Gratis €3,09 Naar deal
Deal likes+164
Gratis €3,09 Naar deal

Gratis Vivera Shoarma Proberen t.w.v. €3,05 bij Vivera. Bekijk hier de beschikbaarheid van deze deal.

Is dit niet wat je zoekt? Bekijk hier andere Boodschappen aanbiedingen.

ACTIEVOORWAARDEN “Ontdek Gratis Vivera Shoarma”

Actie georganiseerd door VIVERA, met maatschappelijke zetel gevestigd en kantoorhoudende te Handelsweg 9, 7451 PJ Holten, Nederland (hierna ook “VIVERA”, “wij”, “we”, “ons”, “onze”).

1.            De kortingen en de producten die hiervoor in aanmerking komen

Mits aan alle voorwaarden voldaan is, kunt u bij aankoop van 1 de volgende VIVERA producten in een winkel* gevestigd in Nederland van de hierna vermelde kortingen genieten:

VIVERA ®-productKorting**
VIVERA PLANTAARDIGE SHOARMA(175gr verpakking) +- 3€

100% gratis na terugbetaling op 1 product

* De deelnemende winkels worden hierna vermeld in artikel 2.

**De kortingen worden pas na aankoop van het desbetreffende VIVERA ®-product door middel van een terugbetaling toegekend.

2.            Geldigheid van de actie

De actie is uitsluitend geldig in Nederland (m.a.w. voor aankopen in een winkel naar keuze op het Nederlandse grondgebied). Deelnemers moeten minstens 18 jaar oud zijn. Minderjarigen moeten de toestemming hebben van een ouder of een voogd.

De actie loopt van 14 februari 2023 tot en met 16 maart 2023 (23:59u) (hierna de “Actieperiode”). Dit betekent dat u tijdens deze Actieperiode een van de deelnemende VIVERA-producten moet aankopen en de terugbetaling van uw korting moet aanvragen via de hierna bepaalde procedure. Terugbetalingsaanvraag na deze datum zullen niet meer in aanmerking komen.

3.            Deelname aan de actie en terugbetaling van de korting

De deelname aan de actie verloopt als volgt:

  •         
  •         Koop 1 VIVERA Shoarma 175g verpakking.
  •         Scan de QR code op de Vivera Flyer en vul het cashbackformulier in op het Hashting platform
  •         Laad een foto van uw kassabon op

De terugbetaling van de korting wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van uw gegevens geregeld door storting op uw bankrekening door onze externe partner Hashting.

Door deel te nemen aan deze actie, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze voorwaarden, die worden gepubliceerd op de actiewebsite.

4.            Beperkingen

Tijdens de Actieperiode wordt maximaal 1 product terugbetaald (m.n. Beperking tot 1 korting per naam/gezin/adres/gsm-nummer/email/IBAN-nummer/ticket of een combinatie van meerdere van deze parameters).

Er worden maximum 3.000 cashbacklinks uitgedeeld over de Actieperiode, die elk 30 dagen geldig zijn na ontvangst. Er is een maximum van 3.000 terugbetalingen met een maximum van 5€ per terugbetaling. Het terug te betalen bedrag wordt berekend als de prijs die betaald werd in de winkel voor het deelnemende product.

Er wordt geen gevolg gegeven aan laattijdige en/of onvolledige en/of onleesbare deelnemingen.

Voor alles wat niet in deze voorwaarden is geregeld, kunnen wij de nodige maatregelen nemen om de actie goed te laten verlopen. In geval van bijzondere omstandigheden, mogen we tevens deze voorwaarden aanpassen waar nodig. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de actie door bijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd moet worden. We zijn ook niet aansprakelijk voor schade die door onze fout zou zijn veroorzaakt, tenzij voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de voornaamste prestaties vormen van de overeenkomst.

 5.           Persoonsgegevens

De externe partner Hashting Solutions N.V.(ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0506.722.951, met maatschappelijke zetel te 2547 Lint, Veldstraat 49, België, hierna “Hashting”) is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullen in een bestand van Hashting worden geregistreerd en uitsluitend voor deze actie worden gebruikt. De wettelijke grondslag van deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst en het legitiem belang van Hashting. Uw persoonsgegevens worden niet aan VIVERA overgemaakt noch aan derden voor commerciële doeleinden. Hashting zal enkel een geanonimiseerde regionale analyse aan VIVERA bezorgen na afloop van deze actie. Hiermee zal geen enkel persoonsgegeven van de deelnemers worden overhandigd.

Wanneer u op de weblink aankruist dat u op de hoogte wil blijven van VIVERA ®-acties, zal Hashting uw gegevens bezorgen aan VIVERA . In dat geval zal de verwerking van uw persoonsgegevens geschieden conform de VIVERA ®-privacyverklaring beschikbaar op de website van VIVERA ®.

Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. VIVERA kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit of eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. Ouders). Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het uitreiken van terugbetaling.

De door de Deelnemer in verband met de Actie aan VIVERA verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand dat verwerkt zal worden conform de bepalingen van de geldende wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens. Dit bestand zal door VIVERA enkel gebruikt worden in het kader van huidige Actie. Deelnemers hebben het recht tot inzage, verbetering of schrapping van deze gegevens. De deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de Actie aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien men zonder registratie niet in de lijst der deelnemers kan worden opgenomen.

6.  Geschillen

In geval van geschillen zijn enkel de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd, onverminderd het recht van de consument om de zaak voor de rechter te (laten) brengen van zijn woonplaats. Het Belgische recht is van toepassing.

DealsTracker
Logo