Verlopen

Gratis Zakje Maoam Stripes. Bloxx, Pinballs of Pinballs Blue bij KassabonKorting

BewarenBewaardRemoved 0
KassabonKorting
Deal likes+164
Deal likes+164

Gratis Zakje Maoam Stripes. Bloxx, Pinballs of Pinballs Blue bij KassabonKorting. Bekijk hier de beschikbaarheid van deze deal.

Is dit niet wat je zoekt? Bekijk hier andere Boodschappen aanbiedingen.

Probeer 1 van de MAOAM verpakkingen van 200 – 230g en krijg het volledige aankoopbedrag terug. OP=OP!

Hoe het werkt?shopping_cart

Koop het actieproduct.photo_camera

Maak een foto van de kassabon.account_box

Maak een account aan*.receipt

Vul je gegevens in met de kassabon.euro

Ontvang het aankoopbedrag binnen 5 werkdagen terug!

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden ‘MAOAM geld terug actie’, hierna te noemen “de actie”

A. Algemeen

De actie wordt georganiseerd door Haribo, gevestigd te Breda. Elk in Nederland woonachtige persoon van 16 jaar en ouder is gerechtigd aan deze actie deel te nemen. Indien men deelneemt aan de actie, aanvaardt men de inhoud van het reglement.

B. Actiemechanisme

Om deel te kunnen nemen aan deze actie dient men MAOAM te kopen gedurende de looptijd van de actie. Het gaat hierbij om één van de volgend producten: MAOAM Pinballs 230g, MAOAM Bloxx 220g, MAOAM Stripes 200g en MAOAM Pinballs Blue 210g.
Er zit een maximum aan het aantal producten, mocht dit aantal bereikt zijn voor de einddatum, zal de actie eerder afgesloten worden.
Producten die gekocht zijn voordat dit bekend is gemaakt op de actiepagina, zullen nog wel vergoed worden, controleer dus altijd de actiepagina voordat je tot aankoop overgaat.
Op de actiepagina voeren deelnemers hun gegevens (incl. rekeningnummer) in en uploaden een foto van de unieke kassabon. Het aankoopbedrag van 1 product (ook bij aankoop van meerdere producten) wordt vervolgens, na een controle, binnen 5 werkdagen teruggestort.
Om mee te kunnen doen aan de actie dient de consument bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken (bijvoorbeeld NAW-gegevens). De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date, volledig en leesbaar zijn. Onvolledige en niet goed leesbare deelnameformulieren worden niet in behandeling genomen. Men dient de kassabon te bewaren voor het geval we deze nogmaals willen controleren.
De korting is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen en acties, tenzij het gaat om een prijsaanbieding bij de aankoop van 1 product, in dat geval wordt de aanbiedingsprijs vergoed.
Een kassabon mag maximaal 1 keer gebruikt worden, ook als er meerdere actieproducten op staan, bij misbruik worden deelnemers geblokkeerd voor andere acties van Kassabonkorting.
Maximaal 1 refund per huishouden en rekeningnummer.

C. Looptijd

De actie loopt van 8 juli 2022 tot en met 31 augustus 2022. Er zit een maximum aan het aantal cashbacks, mocht dit aantal bereikt zijn voor de einddatum, zal de actie eerder afgesloten worden. Producten die gekocht zijn voordat dit bekend is gemaakt op de actiepagina, zullen nog wel vergoed worden tot 2 weken na afloop van de actie, controleer dus altijd de actiepagina voordat je tot aankoop overgaat.

D. Misbruik

In geval van misbruik of fraude houdt Kassabonkorting zich het recht voor om personen uit te sluiten van deze en andere acties van Kassabonkorting.

E. Diversen

De kosten voor de deelname aan de actie (bijvoorbeeld internetverbinding) zijn ten laste van de deelnemer. De organisator is niet verantwoordelijk en op geen enkele wijze aansprakelijk voor (technische) problemen van welke aard dan ook met de website en/of het mailsysteem en/of eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de actie en de hard- en/of software configuratie die de deelnemer gebruikt. De organisator kan de persoonsgegevens van de deelnemers opnemen in zijn bestanden teneinde hen op de hoogte te houden van latere acties die hen mogelijk kunnen interesseren in overeenstemming met de thans geldende wettelijke bepalingen van de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG).

F. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Haribo aangepast worden. Haribo adviseert daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken. Afzonderlijke mededelingen van de organisator in verband met deze actie gelden als punt van reglement.

Tot wanneer is deze actie geldig?

De actie loopt 8 juli 2022 tot en met 31 augustus 2022. Er zit een maximum aan het aantal cashbacks. Mocht dit aantal bereikt zijn vóór de einddatum, dan zal de actie eerder afgesloten worden. Producten die gekocht zijn voordat dit bekend is gemaakt op de actiepagina, zullen nog wel vergoed worden tot 2 weken na afloop van de actie. Controleer dus altijd de actiepagina voordat je tot aankoop overgaat.

Voor welke producten geldt deze actie?

De actie is alleen geldig voor MAOAM Pinballs 230g, MAOAM Stripes 200g, MAOAM Bloxx 220g en MAOAM Pinballs Blue 210g.

Hoe vaak mag ik meedoen aan de actie?

Per adres/huishouden/rekeningnummer kun je maximaal 1 keer deelnemen aan de actie. Wij controleren dit aan de hand van je deelnamegegevens.

Het uploaden van een foto werkt niet op mijn mobiel?

Probeer het nog eens door eerst een foto te maken van je kassabon en vervolgens alle gegevens in te voeren en de eerder gemaakte foto te selecteren.

DealsTracker
Logo