Verlopen

Tot €100 Giftcard waarde bij aankoop van Oral-B tandenborstels bij Bol

BewarenBewaardRemoved 0
Bol.com
Deal likes+855
€100 giftcard Naar deal
Deal likes+855
€100 giftcard Naar deal

Tot €100 Giftcard waarde bij aankoop van Oral-B tandenborstels bij Bol. Bekijk hier de beschikbaarheid van deze deals.

Is dit niet wat je zoekt? Bekijk hier andere Elektrische Tandenborstels aanbiedingen.

Actievoorwaarden
Algemeen

 • Deze actie met aankoopverplichting (hierna: “de actie”) wordt georganiseerd door
  Procter&Gamble Nederland BV, Weena 505 te Rotterdam (hierna: “P&G”). De actie dient ter
  promotie van geselecteerde Oral-B producten.
 • Deze actie loopt van 17 april 2023 00:00 uur tot en met 23 april 2023 23:59 uur en speelt zich
  uitsluitend af bij Bol.com, zolang de voorraad strekt. Je kunt je factuur uploaden t/m 7 mei
  2023 23:59 uur.
 • Door deelname aan deze actie wordt de deelnemer geacht op de hoogte te zijn van deze
  actievoorwaarden en verklaart deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden.
 • De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de
  Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel
  zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de
  omstandigheden dit vereisen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot
  vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de
  Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie zal door de Organisator
  bekendgemaakt worden via de actiewebsite www.ffo.nl/oralbbol.
 • Indien één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is de
  Organisator gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen, die zo veel
  mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf
  nietig of vernietigbaar te zijn.
 • Op de Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen
  voortvloeiende uit de Actievoorwaarden, de Actiewebsite of de Actie dienen te worden
  voorgelegd aan een bevoegde rechter in de woonplaats van de verwerende partij.
 • P&G behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers, om haar motiverende redenen,
  van deelname uit te sluiten en om een Bol.com cadeaubon niet te verstrekken, in het
  bijzonder indien P&G misbruik door de deelnemer vermoedt. De deelnemer kan in die
  gevallen geen aanspraak op enige (schade)vergoeding maken.
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door
  P&G.
 • De Organisator heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied
  getroffen om de Actie zonder problemen te laten verlopen. Mocht de Actie desondanks tijdelijk
  onderbroken of eventueel stopgezet moeten worden, dan neemt de Organisator uitdrukkelijk
  afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben deelnemers aan de Actie geen recht op
  schadevergoeding. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de
  uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere rechtsvordering tegen partners,
  sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de Organisator.
 • P&G is niet aansprakelijk voor een voortijdige uitverkoop van de deelnemende Oral-B
  producten.
  De actie
 • Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland en België woonachtige natuurlijke
  personen van 18 jaar en ouder die aldaar beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats
  waar zij als bewoner staan ingeschreven.
 • Om een Bol.com code t.w.v. €100/ €80/ €70/ €50/ €40/ € 35/ €30/ €25/ € 20/ €10 te ontvangen
  dien je, gedurende de actieperiode (17 april 2023 00.00 uur tot en met 23 april 2023 23.59
  uur) één deelnemend Oral-B product aan te schaffen bij Bol.com en je factuur te uploaden
  voor 7 mei 2023 23.59 uur op de website www.ffo.nl/oralbbol. De waarde van de Bol.com
  cadeaubon is afhankelijk van de waarde van het Oral-B product dat je hebt gekocht, check dit
  goed. Indien je voldoet aan de voorwaarden krijg je de bol.com cadeaubon per mail, zolang de
  voorraad strekt. Let op: schaf het product aan bij Bol.com en niet bij een externe verkoper op
  Bol.com.
 • Je factuur moet goed leesbaar zijn; je aangekochte Oral-B product, de datum en het
  factuurnummer dienen goed zichtbaar te zijn. Het systeem leest deze gegevens uit en zonder
  deze gegevens of wanneer deze gegevens niet leesbaar zijn kan de aanvraag niet in
  behandeling genomen worden.
 • Je krijgt de Bol.com cadeaubon per mail toegestuurd. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk
  voor het doorgeven van een correct emailadres. Op het emailadres ontvangt deelnemer zijn
  bevestiging van deelname alsmede de bol.com cadeaubon. P&G is niet verantwoordelijk voor
  het niet ontvangen van deze email en vervolgens de ontvangst van de bol.com cadeaubon.
  Heb je na de aanvraag geen bevestiging ontvangen? Neem dan binnen de actieperiode
  contact op via de contactpagina op www.ffo.nl/oralbbol. Let op; voor deze actie geldt zolang
  de voorraad strekt.
 • Per factuur kan 1 Bol.com cadeaubon worden toegewezen. Staan er dus meerdere Oral-B
  producten op 1 factuur, dan ontvang je 1 Bol.com cadeaubon.
 • De Bol.com cadeaubon is alleen voor persoonlijk gebruik.
 • De Bol.com cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.
 • De persoonsgegevens die worden gevraagd om je aanvraag te kunnen verwerken worden
  binnen 3 maanden na afloop van de actie verwijderd. Je persoonsgegevens worden niet
  doorverkocht of gebruikt voor andere doeleinden dan voor de verwerking van jouw aanvraag.
  Door deel te nemen aan deze actie ga je hiermee akkoord.
 • Bewaar je factuur tot je de Bol.com cadeaubon hebt ontvangen. We kunnen de factuur als
  bewijs opvragen.
 • Medewerkers van Bol.com zijn uitgesloten van deelname.
 • Procter & Gamble DCE BV is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens en
  zij zal de gegevens die u met haar deelt in het kader van deze promotie verwerken in lijn met
  haar privacybeleid, voor de doeleinden van deze promotie. Voor deze doeleinden kan P&G
  uw persoonsgegevens delen met andere P&G entiteiten en derde partijen die handelen in
  naam van P&G en kan zij, in dit kader, uw persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten
  de Europese Unie. Uw gegevens zullen steeds van adequate bescherming en garanties
  genieten. U kan uw recht op toegang, rectificatie, gegevenswissing, overdraagbaarheid van
  gegevens, verzet of beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die P&G over u
  heeft, uitoefenen, uw toestemming intrekken of uw voorkeuren en abonnementen wijzigen
  door contact op te nemen met Procter & Gamble DCE BV – Consumentendienst, PB 81 –
  1090 Brussel. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de
  Gegevensbeschermingsautoriteit. U vindt ons gehele Privacybeleid, inclusief meer informatie
  over uw rechten in verband met gegevensbescherming en hoe u deze kan uitoefenen, online
  op https://privacypolicy.pg.com/nl/.
  Deelnemen
 • Om een Bol.com code van €100/ €80/ €70/ €50/ €40/ € 35/ €30/ €25/ € 20/ €10 te ontvangen
  koop je gedurende de actieperiode (17 april 2023 00.00uur t/m 23 april 2023 23.59uur) één
  van de deelnemende Oral-B producten bij Bol.com. De producten van Oral-B die meedoen
  staan duidelijk aangegeven, alsmede de waarde van de Bol.com cadeaubon die bij het
  betreffende product hoort. Let op dat je het product aanschaft bij Bol.com zelf en niet bij een
  externe verkoper op Bol.com.
 • Ga naar www.ffo.nl/oralbbol
 • Klik op de button “Upload hier je factuur”
 • Vul de gevraagde persoonsgegevens in
 • Upload je factuur. Je aankoop heeft plaatsgevonden tussen 17 april 2023 00.00uur en 23 april
  2023 23.59uur
 • Verstuur je aanvraag ten laatste voor 7 mei 2023 23:59 uur
 • Je kunt maximaal 1 aanvraag per factuur doen.
  Overig
 • Als je vragen hebt over deze actie of over je deelname dan kun je contact opnemen via
  [email protected] of via telefoonnummer 033-2542120 (normale gesprekskosten).
 • Op uiterlijk 31 mei 2023 worden de gegevens van alle deelnemers verwijderd. Heb je nog
  vragen die betrekking hebben op deze actie of jouw deelname? Stel deze dan vóór 31 mei
  2023, na deze datum kunnen we je helaas niet meer helpen en vervalt je recht op een
  Bol.com cadeaubon.
 • Gebruik van de door P&G ter beschikking gestelde Bol.com cadeaubon is voor rekening en
  risico van de deelnemer. P&G kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze
  Actievoorwaarden of deze Actie. P&G is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan
  ook voortvloeiende uit deelname aan deze Actie en/of het gebruik van de code.
 • Door deelname aan deze actie verklaar je je akkoord met de actievoorwaarden.
  Deelnemende Oral-B producten
 • De onderstaande Oral-B producten doen mee aan deze promo. Let goed op dat je je Oral-B
  product aanschaft bij Bol.com en niet bij een externe verkoper op Bol.com.
  EAN SKU
  Giftcard
  waarde
  4210201414704 iO 4N Lavender € 20,00
  4210201414728 iO 4N Black € 20,00
  4210201414742 iO 4 Black & White € 30,00
  4210201414766 IO5N White € 25,00
  4210201414803 iO5N Black € 25,00
  4210201408420 iO9n Series White Alabaster +1extra refill € 50,00
  4210201408444 iO9n Series Rose Quartz +1extra refill € 50,00
  4210201408680 iO9n Series Black Onyx +1extra refill € 50,00
  4210201449072 iO9 duo Black Onyx / Rose Quartz € 100,00
  4210201408604 iO8n Series White Alabaster +1extra refill € 40,00
  4210201408642 iO8n Series Violet Ametrine +1extra refill € 40,00
  4210201408611 iO8n Series Black Onyx +1extra refill € 40,00
  4210201449034 iO 8 White & Black Duo (iOM8d.3HC2.2BD) € 70,00
  4210201448990 iO 8 Violet & Black Duo (iOM8d.3HC1.1BD ) € 70,00
  4210201408369 iO7n Series White Alabaster +1extra refill € 35,00
  4210201408505 iO7n Series Black Onyx +1extra refill € 35,00
  4210201409274 iO7n Sapphire Blue +1extra refill € 35,00
  4210201448952 iO Series 7 Duo Black / White € 50,00
  4210201445210 iO6n Series White +1extra refill € 30,00
  4210201445173 iO6n Series Pink Sand +1extra refill € 30,00
  4210201448914 iO6 Series Duo White / Pink € 50,00
  4210201448877 iO6 Series Duo Black / Pink € 50,00
  4210201435624 iO10 White & Stargate charger € 80,00
  4210201435648 iO10 Black & Stargate charger € 80,00
  4210201434818 iO Ultimate Clean 8 pack FFU € 10,00
  4210201434832 iO Ultimate black Clean 8 pack FFU € 10,00
DealsTracker
Logo